התיק הפלילי נסגר ללא סנקציות

»
»
התיק הפלילי נסגר ללא סנקציות

לקוחות שקיבלו הודעה בדבר שקילת הגשת כתב אישום (טיוטת כתב אישום לפני שימוע), לפיה נעברו עבירות מס בסך של 15,166,936 ₪, תיקם הפלילי נסגר ללא כתב אישום וללא עונש אחר (כופר כסף)

בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) קיבלו את טענת משרדנו, לפיה לא ניתן להוכיח ברמת ההוכחה הנדרשת בהליך פלילי (מעבר לכל ספק סביר), שמי ממנהלי החברה החשודים, אכן ביצעו עבירות.

תיק זה החל בביקורת של עובדי מס הכנסה במשרדי החברה, כאשר עובדי המס ערכו במקביל שתי קניות ביקורת, במהלכה שילמו במזומן וביקשו וקיבלו חשבונית מס. לאחר תקופה של למעלה משנה, פנו עובדי מס הכנסה וביקשו את ספרי החברה.

מבדיקה שערכו עובדי מס הכנסה, נמצא כי הסכומים בהעתקי החשבוניות, אשר קיבלו לידיהם בסוף קניית הביקורת, הם בסכום אפס. כלומר, החשבוניות אופסו ולא דווחה ההכנסה בדו"ח השנתי.

בעבודה מאומצת, תוך כדי קבלת חוות דעת מכלכלנית וחוות דעת ממומחה מחשבים, הצלחנו לעורר ספק אדיר, ובכך להביא לסגירת התיק הפלילי ללא סנקציות.