ביטול כתב אישום

»
»
ביטול כתב אישום

בוטל כתב אישום שהוגש נגד שופט כדורסל בינלאומי, אשר לא דיווח לאורך שנים על הכנסות בסך של כ 830,000 ש"ח

לאחר עבודה מאומצת של משרדנו, ביחד עם עו"ד אבי וכניש, ולאחר ניהול הליך הוכחות מלא, ביטל בית המשפט את כתב האישום, כאשר קיבל את טענתנו לאכיפה בררנית – אפליה.

המדינה (הפרקליטות) הגישה ערעור על החלטת בית המשפט.

בית המשפט המחוזי הציע לצדדים להביא לסיום הפרשה בעונש צופה פני העתיד (מאסר על תנאי) וקנס.

הלקוח, לאחר התייעצות עם בני משפחתו, הסכים לקבל את הצעת בית המשפט המחוזי.

בכך אדם שהואשם בהעלמה של 830,000 ₪, עונשו נגזר למאסר על תנאי וקנס של 20,000 ₪.