מיסוי אזרחי

»
»
מיסוי אזרחי
שומה בהסכם
הסכם שומה הוא הסכם שנכרת בין פקיד השומה לבין הנישום, המשקף את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בנוגע לחבות המס של הנישום. ככלל, לא ניתן לבטל הסכם שומה מהטעם שההסכם אינו כדאי או אינו כלכלי או שפרטיו מרעים עם הנישום. על הסכם השומה חלים דיני החוזים ובכדי לבטלו יש להראות פגמים כנדרש בחוק החוזים כגון הטעיה, ע...
קרא עוד »
תשלום מס על הכנסה מהשכרת דירות
ראשית דבר, לאור פסק דינו של בית המשפט העליון[1], פרסמה רשות המיסים, ביום 08/02/2018, טיוטת חוזר בנוגע לסיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים (לחצו כאן למעבר לחוזר). המבחנים שתפעיל הרשות, כדי לסווג את סוג ההכנסה, הינם: האם ההכנסה מופקת באופן נמשך, שיטתי ותדיר והאם מתקיים קשר בינה לבין היגיעה האישית וההון...
קרא עוד »
תכנון מס
בעניין שנדון לאחרונה בבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים[1], נבחנה שוב השאלה מהו תכנון מס לגיטימי, שמאחוריו טעם כלכלי ומסחרי, ומהו תכנון מס אסור, שאינו לגיטימי ואשר כל מטרתו היא להימנע מתשלום מס.   ביהמ"ש העליון, מפי הש' אורי שהם, חידד את הדרך לבחינת מלאכותיות של עסקה, על ידי ...
קרא עוד »
סתירת מבחן הימים בפקודת מס הכנסה
בעקבות תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו – 2006, שאושר לאחרונה, החל משנת המס 2016, יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך חלה עליו החזקה הקבועה בסעיף 1(א)(2) לפקודה (להלן: "חזקת הימים"), יהיה חייב בהגשת דו"ח המפרט את העובדות עליהן הוא מסתמך בטענתו שאינו תושב ישראל, לצרף אליו מסמכים המאמתים את טענ...
קרא עוד »
מסירת מסמכים לפקיד שומה
פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה") מקנה לפקיד השומה סמכויות נרחבות על מנת להגיע לידיעה מלאה על הכנסתו האמתית של אדם, וכדי למנוע השתמטות מתשלום מס. בית המשפט בעניין דפוס בארי טכנולוגיות 1997 בע"מ (ה"פ 1046/00)  קבע כי "כל עוד מפעיל פקיד השומה את שיקול דעתו באופן סבי...
קרא עוד »
דיבידנד מוטב ופריסת תשלומים
דיבידנד מוטב לפי סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד, בידי יחיד או בידי חברה משפחתית יהיה 25% ואם היחיד או הנישום בחברה משפחתית כמשמעותו בסעיף 64א הוא בעל מניות מהותי בחברה מחלקת הדיבידנד – 30%. במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2...
קרא עוד »
האם בן זוג חייב בחובות המס של בן זוגו?
בעניין ברגיג אשר נדון לאחרונה (ע"מ 51582-11-14 פקיד שומה יחידה ארצית נ' ברגיג ואח'), ייחס פקיד השומה לבעלה לשעבר של המבקשת (להלן: "האישה") בהליך זה הכנסות בלתי מדווחות מהפעלת בתי הימורים ומארגון משחקים בלתי חוקיים.   בית המשפט המחוזי, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, הטיל עיקול על ...
קרא עוד »
סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי
סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם, רשאי פקיד השומה, על-פי סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן - "הפקודה"], לדרוש, לשם בדיקה, הבאתם של פנקסים, מסמכים ותעודות שראה בהם צורך. על-פי סעיף 135(3) לפקודה, רשאי פקיד השומה  לתפוס מ...
קרא עוד »
עמדות חייבות בדיווח לרשות המיסים לשנת 2018
סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, מחויב, בנוסף, לפרט בדו"ח האם נקט "עמדה חייבת בדיווח".   מהי עמדה חייבת בדיווח? זוהי למעשה פעולה המכונה "תכנון מס", אשר עומדת בניגוד לעמדה שפרסה רשות המיסים בעבר, ובנוסף, מביאה את הנישום לחיסכון במס (או לדחיית אירוע המס או ...
קרא עוד »
אישור ניכוי מס במקור – יישום חדש למניעת "גניבת זהות"
בתמצית, רשות המיסים פירסמה לאחרונה, כי בעקבות תופעת "גניבת זהות" מנישומים, המתבטאת בהפצת חשבוניות פקטיביות הנושאות את פרטי הנישום ללא ידיעתו, שמטרתה להנות מפטור ניכוי מס במקור או בתשלום ניכוי מס מופחת שלא כדין, וכחלק מהמאבק של רשות המיסים בהפצת חשבוניות פקטיביות, פותח במערכת השע"מ יישום חדש, המאפש...
קרא עוד »
גילוי מרצון - מיסוי "הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון
תובענה ייצוגית (ת"צ) 5356-05-16 נוקראי נ' רשות המיסים בפני כבוד השופט שמואל בורנשטין, דנה בין היתר בשאלת מיסוי "סכום הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון. על פי הנוהג, רשות המיסים ממסה על התשואה שבחשבון הבנק הלא מדווח, עשר שנים – אחורה. עולה השאלה, מדוע למסות על התשואה רק עשר שנים אחורה? מ...
קרא עוד »