מיסוי פלילי

»
»
מיסוי פלילי
העברת מידע אודות חשבונות בנק, לצורך אכיפת תשלום מס
מהיום לרשות המיסים קל יותר לגלות על תושב ישראל מידע כלכלי אודות חשבונות בנק והכנסות בחו"ל. בינואר 2019 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנון ה-CRS, שפותח ע"י ה- OECD ׁׁׁ(ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי). התקנון מטיל דרישה על מוסדות כלכליים (כגון, בנקים) להעביר מידע אודות חשבונות של תושבים זרים לצורך ...
קרא עוד »
סיומו של טיפול פלילי בדיני המס
הדרכים לסיומה של חקירה פלילית בדיני המס ככלל, האפשרויות העומדות בפני נישום או הרשויות לסיומה של חקירה פלילית בשל עבירה מתחום דיני המס הן ארבע, המנויות להלן "מהקל אל הכבד":  •    סגירת התיק ללא סנקציה פלילית; •    ענישה "מעין פלילית" - קנס מנהלי;  &...
קרא עוד »
מדיניות ענישה בעבירות מס
בספר הושע פרק ב פסוקים כא-כב נכתב " וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי, לְעוֹלָם; וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט, וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים...    בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט, וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים !                             &...
קרא עוד »
פגם בניסוח כתב אישום בעבירות מס
סעיף 85 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: "החוק") קובע את תוכן כתב האישום ואת הפרטים שעליו להכיל. לעניין העובדות, קובע סעיף 85(4) כי על כתב האישום להכיל את: "תיאור העובדות המהוות את העבירה, בציון המקום והזמן במידה שאפשר לבררם". על כתב האישום לתאר את כל העובדות המהוות את העבירה,...
קרא עוד »
עדות יחידה של עד מדינה
עדות יחידה של עד מדינה במשפט הפלילי ישנם מקרים בהם לא ניתן לבסס הרשעה על סמך עדותו של עד יחיד, ואותה עדות טעונה תוספת ראייתית בדמות סיוע, חיזוק או "דבר מה נוסף".[1]  תוספת ראייתית הינה ראיה, שתפקידה להגביר את מהימנות העדות היחידה, שלגביה קיים חשש בדבר מהימנותה. "חשש" כאמור, עשוי להתעורר, &nbs...
קרא עוד »
הבחנה בין אחריות ישירה לאחריות מנהלים לפי סעיף 224א לפקודה
פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), מגדירה שני סוגי אחריות לנושא משרה: אחריות ישירה ואחריות עקיפה. הסוג הראשון כולל התנהגות אקטיבית מצד נושא המשרה, אשר יש בה כדי לגבש את יסודות העבירה (היסוד העובדתי והיסוד הנפשי). בגין התנהגות זו של נושא המשרה, מוטלת עליו אחריות פלילית אישית. ...
קרא עוד »
עבודות שירות
תשעה חודשי עבודות שירות, בהצעת חוק העונשין (נשיאת מאסר בעבודות שירות – הוראת שעה), התשע"ז - 2016, נקבע בהוראת שעה למשך שנתיים כי תוארך התקופה שניתן יהיה לרצות בעבודות שירות, ובתי המשפט יוסמכו להמיר  תקופות מאסר של תשעה חודשים ומטה לריצוי במאסר בדרך של עבודות שירות, במקום התקופה המקסימאל...
קרא עוד »
העברת מידע פיננסי ובנקאי  - תקן CRS
כהמשך ישיר לתיקון 227 לפקודת מס הכנסה, אשר קובע כללים בדבר חילופי מידע בין מדינת ישראל למדינות אחרות על פי הסכמים בינלאומיים; ובמטרה מוצהרת להילחם בהון השחור בישראל, המוערך במיליארדי שקלים, חתמה ישראל על סטנדרט אחיד לחילופי מידע אוטומטיים (CRS) בין מדינות החברות בארגון. ה-CRS הוא תקן אחיד, שפותח על...
קרא עוד »
סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי
סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם, רשאי פקיד השומה, על-פי סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן - "הפקודה"], לדרוש, לשם בדיקה, הבאתם של פנקסים, מסמכים ותעודות שראה בהם צורך. על-פי סעיף 135(3) לפקודה, רשאי פקיד השומה  לתפוס מ...
קרא עוד »
החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון
דפוס פעולה נפוץ בתחום הלבנת הון הינו העברת כספים דרך מעבר גבול. לפיכך, המחוקק יצר חובת דיווח על הכנסה של כספים לישראל או על הוצאת כספים מישראל. חובה זו מעוגנת בסעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "החוק"). לפי החוק, חלה חובת הדיווח על כל אדם הנכנס לישראל או היוצא ממנה, כשעמו סכום...
קרא עוד »
גילוי מרצון - מיסוי "הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון
תובענה ייצוגית (ת"צ) 5356-05-16 נוקראי נ' רשות המיסים בפני כבוד השופט שמואל בורנשטין, דנה בין היתר בשאלת מיסוי "סכום הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון. על פי הנוהג, רשות המיסים ממסה על התשואה שבחשבון הבנק הלא מדווח, עשר שנים – אחורה. עולה השאלה, מדוע למסות על התשואה רק עשר שנים אחורה? מדוע לא יות...
קרא עוד »